Christopher_O_Sullivan.JPG

Christopher O'Sullivan

Age: 35

Address: Newport

Conviction: Robbery and dangerous driving

Sentence: 4 years 1 month in prison

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On 7th July, Christopher O’Sullivan approached his victim whilst she was walking in Newport and snatched her handbag before running to his nearby vehicle. The victim ran after O’Sullivan who drove off in a dangerous manner causing her to fall to the ground and sustain a broken arm. DC Alistair Frame said: “I am pleased with the sentence handed down today. As a result of this offence, the victim suffered profound consequences and I would like to thank her for her courage and support during the investigation. My thanks also goes out to the witnesses who assisted the victim on the day.” Ar 7 Gorffennaf, aeth Christopher O’Sullivan i fyny at fenyw tra roedd hi’n cerdded yng Nghasnewydd a chipiodd ei bag llaw oddi arni cyn rhedeg i’w gerbyd cyfagos. Rhedodd y dioddefwr ar ôl O’Sullivan a yrrodd i ffwrdd mewn modd peryglus gan achosi iddi gwympo i’r llawr a thorri ei braich. Dywedodd Ditectif Cwnstabl Alistair Frame: “Rwy’n falch o’r ddedfryd a draddodwyd heddiw. Arweiniodd y drosedd hon at ganlyniadau dwys i’r dioddefwr a hoffwn ddiolch iddi am ei dewrder a’i chymorth yn ystod yr ymchwiliad. Hoffwn ddiolch hefyd i’r tystion a gynorthwyodd y dioddefwr ar y diwrnod.”

Back to list