Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Staff yr Heddlu

Rydyn yn chwilio am Cynorthwyydd Gweinyddol Gwasanaethau Fflyd I cefnogi swyddogaeth weinyddol Gwasanaethau Fflyd i gyfrannu at y gwaith o redeg yr adran yn llyfn. 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho Ffurflen Gais Rhan A

Lawrlwytho Ffurflen Gais Rhan B

 Lawrlwytho Canllawiau I Ymgeiswyr

LleoliadPencadlys y Heddlu, Cwmbran
Cyflog

£18,123 - £19,317

Oriau37 awr yr wythnos
Dydd cau26/07/2018 @ 13:00

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Hyfforddwr - Ystafell Gyfathrebu'r Llu i Canfod, datblygu a chyflawni'r hyfforddiant gofynnol i staff yn yr Ystafell Gyfathrebu ym mhob un o'r tri maes swyddogaethol, sef trafod galwadau, cofnodi troseddau ac anfon swyddogion allan, gan asesu cymhwysedd trwy gydol y broses. Cysylltu â staff, y Tîm Rheoli a rhanddeiliaid allanol i greu cynlluniau hyfforddi blynyddol, sicrhau bod yr hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu yn amserol, yn gywir ac yn briodol, gan gynnal cofnodion cywir.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Dychwelwch y rhan A a B gan ddefnyddio 'Microsoft Word' i CentralRecrutiment@gwent.pnn.police.uk

Lleoliad Vantage Point, Cwmbran.
Cyflog£27,795 - £29,601
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau26/07/2018 @ 13:00 (contract cyfnod penodol 2 flynedd)

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Ymchwilydd Ariannol I ymchwilio i unigolion gyda'r bwriad o sicrhau bod asedau sy'n deillio o fasnachu cyffuriau a/neu drosedd arall yn cael eu hatafaelu/ fforffedu.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau 

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad Pencadlys Heddlu
Cyflog£30,483 - £32,259
oriau37 awr yr wythnos
Dydd cau26/07/2018 @ 13:00

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i defnyddio sgiliau dadansoddol i ddeall a rheoli galw yn y dyfodol, datblygu cynlluniau i gwrdd â heriau, gwella perfformiad busnes a galluogi'r sefydliad i ymateb ac addasu i gwrdd â gofynion yn y dyfodol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho Ffurflen Gais Rhan A

Lawrlwytho Ffurflen Gais Rhan B

 Lawrlwytho Canllawiau I Ymgeiswyr

LleoliadPencadlys Heddlu Gwent
Cyflog£27,795 - £29,601
Oriau

37 awr yr wythnos 

Dydd Cau 26/07/2018 am 13:00.

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn eisiau Gweinyddwr Datblygu Gwasanaethau I ymuno a'r tim I roi cymorth i'r Adran Datblygu ac yn darparu dadansoddiad o'r data, gynhyrchu adroddiad, gweinyddol a chydlynu cymorth.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadPencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£18,123 - £19,317
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau26/07/2018 am 13:00


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

  • Parcio am ddim
  • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
  • Pecyn lles effeithiol
  • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
  • Cynllun talebau gofal plant
  • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
  • Prawf llygaid â chymhorthdal
  • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr