Dwy fyrgleriaeth yng nghefn gwlad Sir Fynwy

Rydym yn apelio am dystion yn dilyn byrgleriaethau mewn dau gartref drws nesaf at ei gilydd yng nghefn gwlad Sir Fynwy.

Mae'r ddau d? pâr yn ardal Llanfihangel Crucornau, i'r gogledd o'r Fenni.

Chwalodd troseddwyr y gwydr mewn drws PVC i fynd i mewn i un eiddo, cyn darganfod allweddi i fynd i mewn i'r t? drws nesaf.

Cafodd car BMW 320i lliw arian a gemwaith eu dwyn, ac achoswyd difrod i'r ddau eiddo hefyd.

Torrwyd i mewn i'r tai rhywbryd rhwng 7.15am a 1pm ar ddydd Mawrth 10fed Gorffennaf 2018.

Gall unrhyw un â gwybodaeth am y fyrgleriaeth, neu a allai fod wedi gweld unrhyw weithgarwch amheus yn yr ardal ar y pryd, ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 243 o 10/07/18. Neu gallant ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.